Bestuur

Voorzitter

Dick Fokkink

Secretaris

Frederika Weultjes

Penningmeester

Antoon Raaijmakers

Algemeen bestuurslid

Jentje van Boven

Algemeen bestuurslid

Wouter Hissink

Oprichting

De eerste Marchigianadieren zijn in 1989 in Nederland geïmporteerd vanuit de provincie Marche in Italië door de Firma Spoor, in – en export handelsstal te Eethen Noord-Brabant. Vrijwel direct werden er plannen gemaakt voor het oprichten van een stamboek voor de Marchigiana. Op 21 februari 1990 werd onder de naam Marchigiana (de Markies) Rundveestamboek Benelux deze oprichting een feit.  

Doel

De vereniging heeft als doel het bevorderen van de zuivere Marchigianafokkerij in Nederland. Hierbij is voor de rasstandaard, die geldt voor dit ras in het moederland Italië, als uitgangspunt gekozen. Het bestuur ziet het als haar taak door een aantal activiteiten het ras te promoten en door selectie verder te ontwikkelen.

Dit gebeurt onder andere door:

  • de organisatie van een jaarlijkse rondgang langs de leden om door middel van inschrijving van koeien en stieren de dieren van een keuringsrapport te voorzien.
  • In gezamenlijk overleg te komen tot een verantwoorde stierenkeuze waarbij voldoende spreiding in de bloedvoering wordt nagestreefd.
  • Zo mogelijk wordt jaarlijks een keuring georganiseerd  of op landelijke manifestaties een demonstratiegroep opgesteld.
  • Door middel van de uitgave van een periodieke Nieuwsbrief het vergaren en verspreiden van kennis onder de leden te bevorderen om daarmee de Marchigianafokkerij op een hoger plan te brengen. Het bestuur streeft er naar goed en veelvuldig contact met de leden te onderhouden maar vindt het ook uitermate belangrijk dat de leden onderling opgedane kennis en ervaringen uitwisselen. Dit bevordert de saamhorigheid en maakt ons tot een vriendenclub die veel voor elkaar kan betekenen.

Vergaderingen

Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar. De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden in de maand juni bij één van onze leden. Na afloop van de ledenvergadering vindt een barbecue plaats. Hier worden onder andere de actualiteiten besproken en sociale contacten onderhouden.

Informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het secretariaat. Dit kan zowel telefonisch als ook via het mailadres. Ook de overige bestuursleden zullen u graag over onze club informeren.

Wilt u Marchigianakoeien zien? U kunt contact met ons opnemen via het email adres info@marchigiana.info. Een van onze leden zal u graag op hun bedrijf ontvangen en u alles over de Marchigiana vertellen.

Contributie

Wilt u lid worden van het Marchigiana Stamboek? Meldt u hiervoor bij het secretariaat.

Dit contributie wordt naarmate er meer Marchigianadieren op het bedrijf worden gehouden, volgens een hiervoor ingestelde staffel verhoogd, waarbij bij de telling van alle op het bedrijf aanwezige runderen volgens de stallijst van 1 januari lopend jaar wordt uitgegaan, die 50% of meer Marchigianabloed voeren.

Aantal runderen Contributie
Geen €30
1 – 5 €55
6 – 10 €70
11 – 25 €90
26 of meer €110