Herkomst

Marche Italië

Het Marchigianaras is ontstaan uit een tak van het zeer oude Podolische steppenras uit de Romeinse periode. Vanuit het oorspronkelijke ontstaansgebied, de Marche, heeft het ras zich hoofdzakelijk verspreid over de midden- en zuidelijke regio’s van Italië.

Sinds 1932 is er een zuivere fokkerij van het Marchigianaras ontstaan door het voeren van een goede stamboekregistratie en het opstellen van selectieprogramma’s.

Exterieurkenmerken

Ontwikkeling en bouw

Marchigana’s onderscheiden zich door een zeer goede ontwikkeling en inhoud,
hetgeen resulteert in een hoog eindgewicht.
Kenmerkend is de zware voorhand, een lange cilindrische romp, een goede bespiering
en een harmonische bouw.

Benen en klauwen

Marchigiana’s beschikken over goede benen en harde klauwen.
Dit maakt het mogelijk de dieren zonder problemen in alle stalsystemen (van potstal tot roosterstal) te houden.

Haarkleur

De dieren zijn wit van kleur met een zwarte neus en staartpluim.
Met name de stieren hebben soms grijze schaduwen op de halsvlakte.
De kalfjes worden bruin geboren en worden na ongeveer 2 maanden wit.

Vleesproduktie

Groeisnelheid

Marchigiana’s groeien snel.
Bij Italiaans onderzoek naar alle ingezette stieren, vond men een gemiddelde groei van 1520 gram per dag.

Eindgewicht

De dieren worden opmerkelijk zwaar: koeien 700 tot 900 kg en stieren kunnen uiteindelijk zelfs 1200 tot 1500 kg gaan
wegen.
Het hoge eindgewicht maakt de dieren bij de huidige vleesprijzen zeer aantrekkelijk.

Vleeskwaliteit

Marchigianavlees is van uitstekende kwaliteit en wordt in Italië als delicatesse beschouwd.
De buitengewoon fijne smaak en de lage vetconcentratie maken het product makkelijk te vermarkten.
Een aantal Marchigianahouders verkopen het vlees dan ook direct vanaf de boerderij aan enthousiaste, vaste klanten.

Gebruikseigenschappen

Karakter

Marchigiana’s onderscheiden zich van veel andere vleesrassen door een over het algemeen rustig en
hanteerbaar karakter.

Vruchtbaarheid en geboortegemak

Het ras heeft een uitstekende vruchtbaarheid, wat resulteert in een gunstig afkalfpatroon gedurende vele jaren. Geboorteproblemen komen zelden voor. Uitgangspunt binnen het stamboek is een spontane geboorte zonder hulp van buitenaf.

De kalveren zijn bijzonder vitaal en gaan heel kort na de geboorte onder de moeder.

Levensduur

Marchigana’s zijn sterke, probleemloze dieren, die zich ook onder minder gunstige omstandigheden uitstekend kunnen handhaven en makkelijk zeer oud kunnen worden. Veeartskosten blijven hierdoor tot een minimum beperkt.

Kruisingsmogelijkheden

Bij kruisingen met andere rassen brengt de Marchigiana vooral vooruitgang op het gebied van eindgewicht, beenwerk en klauwen.