Bestuur Marchigiana Rundveestamboek Benelux:


Voorzitter:
                Dick Fokkink, Landstraat 36
                              7135 KH Harreveld, telefoon 06 - 25502420

Secretaris:                Eric Koenderink, Stegenhoekweg 12
                              7482 PH Haaksbergen, telefoon 0547 - 333089, de.koenderij @ planet.nl

Penningmeester:        Jentje van Boven, Zwarteveenweg 4
                              7951 NK Staphorst, telefoon 0522-461460

Lid van bestuur        Antoon Raaijmakers, Nieuweveldenweg 5
                              5464 RC Mariaheide, telefoon 0413 - 365966

                     

Oprichting:         

De eerste Marchigianadieren zijn in 1989 in Nederland geïmporteerd vanuit de provincie Marche in Italië door de Firma Spoor, in - en export handelsstal te Eethen Noord-Brabant.

Vrijwel direct werden er plannen gemaakt voor het oprichten van een stamboek voor de Marchigiana.

Op 21 februari 1990 werd onder de naam Marchigiana (de Markies) Rundveestamboek Benelux deze oprichting een feit.  

Doel:

De vereniging heeft als doel het bevorderen van de zuivere Marchigianafokkerij in Nederland.

Hierbij is voor de rasstandaard, die geldt voor dit ras in het moederland Italië, als uitgangspunt gekozen.

Het bestuur ziet het als haar taak door een aantal activiteiten het ras te promoten en door selectie verder te

ontwikkelen.

Dit gebeurt onder andere door:

  • de organisatie van een jaarlijkse rondgang langs de leden om door middel van inschrijving van koeien en stieren de dieren van een keuringsrapport te voorzien.

  • In gezamenlijk overleg te komen tot een verantwoorde stierenkeuze waarbij voldoende spreiding in de bloedvoering wordt nagestreefd.

  • Zo mogelijk wordt jaarlijks een keuring georganiseerd  of op landelijke manifestaties een demonstratiegroep opgesteld.

  • Door middel van de uitgave van een periodieke Nieuwsbrief het vergaren en verspreiden van kennis onder de leden te bevorderen om daarmee de Marchigianafokkerij op een hoger plan te brengen. Het bestuur streeft er naar goed en veelvuldig contact met de leden te onderhouden maar vindt het ook uitermate belangrijk dat de leden onderling opgedane kennis en ervaringen uitwisselen. Dit bevordert de saamhorigheid en maakt ons tot een vriendenclub die veel voor elkaar kan betekenen.

 

Vergaderingen:

Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar. De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden in de maand juni bij één van onze leden. Na afloop van de ledenvergadering vindt een barbecue plaats. Hier worden onder andere de actualiteiten besproken en sociale contacten onderhouden.

Informatie:

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het secretariaat. Dit kan zowel telefonisch als ook via het mailadres. Ook de overige bestuursleden zullen u graag over onze club informeren.

Wilt u Marchigianakoeien zien? Dan kunt u via de hoofdpagina onder leden, naam, adres en telefoonnummer opzoeken van de leden waarmee u contact wilt opnemen.

Zij zullen u graag op hun bedrijf ontvangen en u alles over de Marchigiana vertellen.

Contributie:

Wilt u lid worden van het Marchigiana Stamboek? Meldt u hiervoor bij het secretariaat.

De contributie bedraagt   30 euro voor leden zonder dieren en voor bedrijven tot 5 dieren 55 euro per bedrijf. Dit bedrag wordt naarmate er meer Marchigianadieren op het bedrijf worden gehouden, volgens een hiervoor ingestelde staffel verhoogd, waarbij bij de telling van alle op het bedrijf aanwezige runderen volgens de stallijst van 1 januari lopend jaar wordt uitgegaan, die 50% of meer Marchigianabloed voeren.